Speltherapie

Bij speltherapie wordt spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen. Spel is de taal van het kind.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie. Deze therapievorm is speciaal ontwikkeld voor kinderen en sluit aan bij hun belevingswereld en uitingsvorm. Bij speltherapie wordt gebruik gemaakt van spelen als middel om een kind te helpen bij het verwerken van emotionele problemen.

Kinderen vinden spelen fijner dan praten over problemen. Door te spelen krijgt het kind de gelegenheid om ervaringen te verwerken en tot nieuwe inzichten en uitingsvormen te komen.
Hierbij is het van groot belang dat het kind zich veilig en geaccepteerd voelt. De relatie tussen het kind en de therapeut vormt de basis van de therapie. De therapeut gaat uit van de overtuiging dat ieder kind uniek is en de kracht in zich heeft om verder te groeien in zijn ontwikkeling.

De therapeut helpt het kind zijn eigen kracht weer te ontdekken, door af te stemmen en aan te sluiten bij het spel van het kind, door ondersteuning te bieden en woorden te geven aan spelhandelingen en gevoelens.

In het belang van de speltherapie vinden tevens oudergesprekken plaats en indien gewenst gesprekken met de betrokken leerkracht en eventuele andere behandelaars.

Amersfoort: De Rondgang
Soest: Speltherapie Katrien
Leusden: Larimar praktijk voor speltherapie