Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie die de verbinding legt tussen emoties en lichamelijke gevoelens. De therapie gaat uit van de belevingswereld van jou als uniek mens. Gevoelens ervaar je via je lichaam. Bijvoorbeeld in beweging, houding, stem en tempo. Je lichaam(sbeleving) is binnen de therapie het aangrijpingspunt.

Via gesprek, aanraking en oefenvormen worden je eigen mogelijkheden, verantwoordelijkheid en vitaliteit aangesproken. Door deze specifieke manier van werken, van bevestigende aanraking en gevoelde ervaring, krijg je informatie over je gevoelsleven en inzicht hoe je in het leven staat, hoe je reageert op gebeurtenissen of situaties in je leven, en hoe je vanuit jouw gevoel anders kunt reageren. Je gaat de signalen van en vanuit je lichaam herkennen en deze weer serieus nemen. Denken, voelen en handelen kunnen weer met elkaar in evenwicht komen.

In de loop van je leven, of onder druk van bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden kan er onbalans ontstaan die leidt tot lichamelijke of psychische klachten. Haptotherapie kan je helpen om te onderzoeken hoe jij met jezelf en je problemen omgaat en een manier te vinden om de balans te herstellen.

Amersfoort: Praktijk voor haptotherapie