Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een therapievorm waarbij gewerkt wordt middels spel en beweging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: voetballen, parcours maken, rots en wateroefeningen en tikkertje. Het is een laagdrempelige en toegankelijke manier om, naast praten, gevoelens te leren uit. Doordat we in beweging zijn wordt de therapie niet als belastend ervaren, maar juist als leuk! Door het bewegen sluiten we aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Psychomotorische therapie kan ingezet worden bij kinderen die problemen ervaren sociaal-emotioneel en dit uiten in hun gedrag. Zo kan PMT helpen bij kinderen die bijvoorbeeld: weinig zelfvertrouwen hebben, niet goed kunnen concentreren in de klas of het lastig vinden om samen te werken.

Kinderen leren denk- en gedragspatronen herkennen en veranderen, zodat ze anders met probleemsituaties leren omgaan. De ervaringen en het nieuwe gedrag dat wordt opgedaan leiden tot positieve veranderingen in het dagelijks leven.

Amersfoort: Begeleiden met Movimento