Beeldende therapie

foto beeldende therapie 2Beeldende therapie is een therapievorm waarbij gewerkt wordt met beeldend materiaal en beeldende technieken. Denk hierbij aan schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, was, krijt,
steen, etc.

Wie je bent en hoe je reageert op problemen of dingen die je moeilijk vindt, heeft invloed op de manier waarop je werkt en met de opdracht omgaat.

In het beeldend werk wordt vaak vanzelf zichtbaar waar een probleem of uitdaging ligt.
Sommige zaken komen juist naar boven doordat er voor bepaalde opdrachten of materialen gekozen is die aansluiten bij de doelen van degene die in therapie is.

Het beeldend werken kan gebruikt worden om te zoeken naar oplossingen voor uitdagingen. Ook is het een prettige en toegankelijke manier om, naast praten, gevoelens te leren uiten.

De ervaringen tijdens de beeldende therapie leiden tot positieve verandering in het dagelijks leven. Het helpt zowel kinderen, jongeren als volwassenen om zich beter of makkelijker te kunnen ontwikkelen.

Baarn: Praktijk voor Beeldende therapie
Amersfoort: Oxalis
Amersfoort: Byldkreft