Dramatherapie

foto dramatherapie 1Dramatherapie maakt gebruik van het vermogen om te spelen en in spel vooral van het aspect van doen alsof. Door te spelen met iets wat niet is maar wel zou kunnen zijn, kan een cliënt op een veilige manier sociale situaties verkennen (het is immers niet ‘echt’): de eigen rol onderzoeken, andermans perspectief innemen, ervaringen verwerken, met nieuw gedrag experimenteren. Al naar gelang de behoeften en voorkeuren van de cliënt kan bijvoorbeeld worden gewerkt met rollen, vrij spel, teksten, poppen, beeldend materiaal, muziek en beweging. Ervaring in (toneel)spel is niet noodzakelijk.

Concrete fysieke ervaringen kunnen leiden tot verwerking, verrijking of inzicht en op die manier resulteren in een verbetering van het sociaal-emotioneel, cognitief of lichamelijk functioneren.
Met interactie als belangrijk aspect is dramatherapie bij uitstek geschikt voor mensen van alle leeftijden die moeite hebben met het hanteren van eigen emoties/gedachten/gedrag in het contact met anderen.

 

Amersfoort: Star Counseling
Het Speelvlak