Integratieve kindertherapie

In Integratieve Kindertherapie ontdekken kinderen spelenderwijs hun kracht. De therapie is kortdurend en intensief. Het kind wordt geholpen grip te krijgen op wat zo lastig is en daarin eigen oplossingen te vinden. Na de therapie kan het kind zich op een gezonde manier verder ontwikkelen.
Integratief betekent het onderzoeken, leren kennen en verbinden van alle mooie en minder mooie kanten in jezelf, waardoor je weer wordt wie je ( helemaal) bent.

 

Een integratieve kindertherapeut maakt met open en nieuwsgierige houding contact met een kind en zijn belevingswereld, biedt ruimte en veiligheid, in een speelse, uitdagende omgeving.
Dit gebeurt in samenwerking met ouders en – waar nodig- school.

 

Integratieve therapie voor jongeren is voor jongeren die hun valkuilen willen ontdekken en aanpakken zodat ze niet steeds tegen dezelfde problematiek aanlopen.
Daarnaast is er ook integratieve gezins- en relatietherapie
voor mensen die hun relatie willen verrijken en/of verbeteren, of dat nou in gezins- of partnerverband is.