Pilot Ervaringsgerichte Therapie gestart!

Vanaf 1 maart jongstleden is in Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Woudenberg en Eemnes een pilot van start gegaan met het inzetten van ervaringsgerichte therapieën.
Het gaat om een proefperiode waarin wordt onderzocht of deze therapieën een plek kunnen krijgen binnen het jeugdzorg aanbod van de gemeenten. Tijdens de proef kunt u via een hulpvraag aan het wijkteam, met uw kind terecht bij ons in onze praktijken zonder dat daar voor u kosten aan verbonden zijn! Dit geldt alleen wanneer het wijkteam een beschikking voor de therapie afgeeft.

Bijna alle praktijken van Therapeuten Collectief Eemland doen mee aan deze proef, zodat u samen met de wijkteam medewerker kunt kijken welke therapie het beste bij uw hulpvraag en die van uw kind past. Mogelijk – en hopelijk- leidt deze proef tot een vast aanbod van ervaringsgerichte therapieën binnen de vergoede jeugdzorg! Lees er hier meer over: Flyer pilot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *